Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Użytkownikom zapewniamy możliwość korzystania z naszych serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów może być wskazane podanie niektórych danych poprzez wypełnienie formularza. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. Dane osobowe jeśli są wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są obligatoryjne, ich podanie jest dobrowolne.

Informacje dotyczące korzystania z naszych serwisów to m. in. informacje dotyczące interakcji z naszymi serwisami, usługami, np.: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, nr IP komputera oraz dane na temat statystyki oglądalności stron.


Administrator danych

Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Smart Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Udostępnianie danych, wykorzystanie

Dane użytkowników wykorzystuje się w celach prowadzenia pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach firm trzecich, współpracujących z Smart Publishing sp. z o.o., prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz w celu wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi serwisów i usług Smart Publishing sp. z o.o., o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Smart Publishing sp. z o.o.

Smart Publishing sp. z o.o. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów. Smart Publishing sp. z o.o. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące celów opisanych w punkcie 3 powyżej. Dane te jednak nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.


Dostęp do danych i prawo ich modyfikacji

Każdy użytkownik naszych serwisów ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można to zrobić albo automatycznie, a jeśli nie ma takiej możliwości, to kontaktując się z Administratorem serwisów pomoc@smartpublishing.pl


Pliki cookie

W naszych serwisach stosowany jest mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Za pomocą „cookies” Administrator serwisu otrzymuje informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.


Linki do innych stron

Nie ponosimy odpowiedzialności i za linki umieszczone w serwisach, umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisów których Administratorem jest Smart Publishing sp. z o.o.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności

W przypadku zmiany zasad polityki prywatności Smart Publishing poinformuje o tych zmianach za pośrednictwem odpowiedniego zawiadomienia w serwisie lub serwisach, których ta zmiana dotyczy.


Kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres pomoc@smartpublishing.pl, lub pisemnie na adres siedziby Smart Publishing sp. z o.o.